Актуални Новини

УТРЕ Е ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На 20 септември 2017 г. е  публичното  обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2016 година. То ще се проведе  в Заседателната зала на Общинска администрация от 11.00 часа.