Актуални Новини

УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Във връзка с осъществяване на проект „И аз имам семейство” от 28 до 30 октомври социалните работници от екипа по приемна грижа към община Берковица взеха участие в трета работна среща в гр. Монтана. На форума присъстваха екипите по приемна грижа от 16 общини на Северна България.  Проект „И аз имам семейство” се изпълнява от община Берковица и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.