Актуални Новини

УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТА МОБИЛНОСТ НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ EUJOMA КЪМ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

74494389_3156588011050307_8041483271348944896_nОт 4 ноември 2019 година стартира четвъртата мобилност по проект „Нашият виртуален европейски пазар на труда“ (“– Our Own Virtual European Job Market”). Партньори на Първо основно училище по този проект са училища в Германия, Англия, Италия, Словения и Гърция. Той има цели, насочени към училищата като такива и техните разпоредби за кариерно ориентиране и към обучаемите, които ще бъдат подкрепяни при вземането на информиран избор за своето бъдеще в националните и Европейските пазари на труда. Въз основа на 75362354_3156588597716915_8713209808481681408_nнай-добрите (и най-лошите) практики, събрани в партньорските училища, всяко училище разработва своя стабилна програма за кариерно ориентиране, която да отговаря на нейните структурни и системни изисквания. Чрез обмен училищата се подкрепят взаимно при въвеждането на ясни, стабилни, дългосрочни програми за дейности, които са разбрани от всички съответни заинтересовани страни.

На мобилността в Атина от 4 до 8 ноември участниците ще се 74314146_3156589307716844_2132731917101957120_nзапознаят с особеностите на местния и национален пазар на труда и ще се срещнат с работодатели, с които училището партньор в Атина си сътрудничи. Мобилността ще се съсредоточи върху основната тема „Междукултурни умения за комуникация“. Целта е да се подобрят способностите за ефективно и адекватно взаимодействие между културите. Туризмът ще бъде в центъра на вниманието в цялата LTTA в Гърция. Освен това са предвидени посещение в училището, работилница по междукултурна комуникация, участие в интерактивно-културната програма „акт“- „δρω“; посещение на E.A.B., която е гръцка отбранителна оръжейна индустрия, извън границите на префектура Атика; посещение във фабрика Papadopoulos; контакт с екскурзоводи и работодатели в Плака и Монастираки, които ще говорят за условията и трудностите на работните си места и ролята на туризма; ще се осъществи контакт със собствениците на хотели; ще се водят дискусия за туризма като цяло и по-специално за устойчивия туризъм.