Актуални Новини

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ ВЪВ ВАРНА

IMG_8721В дните от 18-20 септември, 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в Седми Черноморски туристически форум – Варна 2014, проведено в Гранд хотел „ДИМЯТ” – град Варна.

Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В туристическото изложение, което се провежда ежегодно в град Варна, участват общини, хотелиери, неправителствени организации и туроператори. Тази година темата на събитието бе “Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”. В тазгодишната изява се включиха 27 общини, 12 регионални исторически музея и 11 научни института. Форумът се проведе под патронажа на Министъра на икономиката и енергетиката и кмета на Варна г-н Иван Портних и с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. Форумът бе открит от зам.-министъра на икономиката и енергетиката, с ресор „туристическа политика”, Бранимир Ботев.

Общините Вършец, Берковица и Годеч участваха със своя общ туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина”, който има за цел да популяризира територията на трите общини като единна туристическа дестинация. По време на изложението щандът на трите общини е привлече сериозен интерес от страна на посетители и изложители. Представителите на трите общини бяха отличени със сертификат за активно участие в черноморския форум.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.