Новини

Учениците в Община Берковица излизат в тридневна ваканция заради влошените метеорологични условия

Със заповед N РД-15 – 081 от 07.02.2012г. и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 93а, ал.3 от ППЗНП на кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова дните от 8 до 10 февруари включително, са обявени за неучебни за всички общински и държавни училища на територията на Общината. Тридневната ваканция се налага заради влошената зимна пътна обстановка и ниските температури. Учебният процес ще бъде възстановен на 13 февруари /понеделник/ като ще се създаде организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание по учебен план.