Актуални Новини, Новини

УЧЕНИЦИ ОТ 4. ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ” – БЕРКОВИЦА СЕ ДИПЛОМИРАХА УСПЕШНО В 2-ГОДИШНИЯ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

На 12 юни 2024 година, 12 ученици от Четвърто ОУ „Георги С. Раковски” Берковица получиха дипломи и отличителни знаци за успешно завършено 2-годишно обучение по превантивната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Дипломирането бе отбелязано с тържествена програма в сградата на училището в присъствието на гости, преподаватели и родители.

Сред официалните гости на тържественото дипломиране бяха г-н Ивайло Антонов – Областен управител на Област Монтана, г-жа Спаска Георгиева –Зам. Кмет на Община Берковица, г-жа Теодора Иванова – Главен експерт „Образование“ в Община Берковица, Пламен Панайотов – инспектор ДПС Берковица, Таня Йонова – Директор на 4. ОУ „Георги С. Раковски“ – Берковица, Старши инспектор Стилиян Богданов – Началник група „КП“ РУ-Берковица, Главен инспектор Цветан Димитров – Началник на РСПБЗН – Берковица и мл. инспектор г-жа Теодора Христова.

По време на провелата се в двугодишен период програма „Детско полицейско управление“, дванадесет възпитаници на училището преминаха теоретични и практически занимания, които предоставиха на участниците много интересни и атрактивни демонстрации, а наред с това и полезна информация, насочена към личната безопасност, ролята на полицията, нейната структура и превенция на престъпни деяния.

Те придобиха социални умения, оказване на долекарска помощ и други различни аспекти  от полицейската дейност.

Децата се запознаха с различните служби и регионални структури на МВР, имаха възможност да се срещнат лично с полицейски служители и да научат от тях подробности за дейността им.

Тържеството започна с празнична програма, подготвена от възпитаниците на училището, а след това доброволците положиха тържествена клетва.

Според директорът на училището г-жа Таня Йонова реализирането на подобни превантивни проекти на МВР в училищата, при които подрастващите придобиват знания за законния ред в държавата, е един от най-успешните начини за преодоляване на присъстващата все по-често агресия в училищата.

Грамотите за успешно завършено обучение и знак на Детското полицейско управление бяха връчени от г-н Ивайло Антонов – Областен управител на Област Монтана. Преподавателите от училището, Наташа Вълкова – учител целодневна организация на учебния ден в училището и  Анжела Кадийска – психолог в училището също получиха отличия.

Община Берковица ще продължи да подкрепя Програмата, която през годините дава своите ползотворни резултати сред подрастващите, които осъзнават своето задължение и отговорност да помагат на хората за по-добър ред и сигурност в страната ни, за да постигнем един нов свят на сигурност и спокойствие. Целта на екипите, които работят с децата е създаване и реализиране на модели за превенция на агресивно поведение, насилие и асоциални прояви у тях.