Актуални Новини

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 2016/2017

На 12 декекмври 2016 г. за започна Общонският кръг на ученическите игри 2016/2017 г.

Г Р А Ф И К  за провеждане на срещите по баскетбол:

на 12.12.2016 г. – Понеделник

1             І ОУ “Н. Й. Вапцаров” – ІІІ ОУ “Иван Вазов” – момичета           V- VII клас          14.00  ч.

2             І ОУ “Н. Й. Вапцаров” – ІІІ ОУ “Иван Вазов” – момчета              V- VII клас          15.00  ч.

 

на 13.12.2016 г. – Вторник

1             І ОУ “Н. Й. Вапцаров” – ІІ ОУ “Хр. Смирненски”- момчета      V- VII клас          14.00 ч.

 

на 14.12.2016 г. – Сряда

1             ІІ ОУ “Хр. Смирненски” – ІІІ ОУ “Иван Вазов” – момчета           V- VII клас          14.00 ч.