Актуални Новини, Новини

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ“

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ”- ГР. БЕРКОВИЦА

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – БЕРКОВИЦА

 

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

ОСМИ КОНКУРС „ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ”

ЗА ЕСЕ И ИЛЮСТРАЦИЯ

 

 

СТАТУТ НА КОНКУРСА

 

 

ТЕМА: „Човешката болка е еднаква за всички без оглед на раси и народи. Тя прави хората равни. Човекът е като насекомо, способен е да гледа едновременно в различни посоки, с едното око навън, с другото – навътре.“ ( Йордан Радичков)

 

УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас от областите Монтана, Враца, Видин, Ловеч и Плевен.

 

Условия на конкурса за есе: обем до 2 страници, формат Times New  Roman 12.

 

Условия на конкурса за илюстрация: всеки участник има право да представи не повече от една рисунка – графика (черно-бяла или цветна) с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел.

 

Всеки участник трябва да напише трите си  имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка.

Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.

Крайният срок за изпращане на творбите е 05.06.2020 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ №2, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ или на  e-mail gipb@abv.bg

 

Наградените участници ще бъдат уведомени допълнително.

 

Всички наградени ще получат грамота, книги от Издателство КЛЕТ България и награди от Община Берковица.