Актуални Новини

УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички училища и детски градини в община Берковица са в готовност да започнат нормално новата учебна година. Няма обстоятелства в нито едно училище, които да затрудняват учебния процес. На територията на Община Берковица функционират 2 гимназии, 6 основни училища, помощно училище и 6 детски градини. Точният брой на групите и паралелките и на децата и учениците ще бъде определен след съгласуване на Списъци образец № 1 и образец № 2 до края на  месец септември 2019 г. Първокласниците за учебната 2019/2020 година ще бъдат около 126.

За нормалното протичане на учебния процес училищата и детските градини са обезпечени кадрово с педагогически и непедагогически персонал. Задължителната документация за началото на учебната година, както и учебниците и учебните помагала са заявени и доставени в срок.

Училищата и детските градини на територията на община Берковица са на делегиран бюджет и с техни средства през лятото бяха направени текущи ремонти като освежаване на класните стаи, коридорите, санитарните възли.

Ново от тази учебна година е, че за учениците от Х-ти клас ще има външно оценяване в края на годината.

Учениците от І до ІІІ клас ще учат до 29.05.2020г. Друга новост е, че четвъртокласниците ще завършат учебната година на 16.06.2020 г. Тази година те ще имат външно оценяване само по български език и математика.

Със заповед на министъра на МОН са определени ваканциите и неучебните дни за учебната 2019 – 2020 година:

  1. bНачало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна

05.02.2020 г. междусрочна ваканция

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

  1. Неучебни дни

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. втори ДЗИ

09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

  1. Начало на втория учебен срок

06.02.2020 г. I – ХIІ клас

  1. Край на втория учебен срок

14.05.2020 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г. І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за

паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)