Актуални Новини

УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички училища в Община Берковица са в готовност да започнат нормално новата учебна година. Няма обстоятелства в нито едно училище, които да затрудняват учебния процес. На територията на Община Берковица функционират 2 гимназии, 6 основни училища, помощно училище и 6 детски градини. Точният брой на групите и паралелките и на децата и учениците ще бъде определен след съгласуване на Списъци образец № 1 и образец № 2 до края на  месец септември 2016 г. Първокласниците за учебната 2016/2017 година ще бъдат около 150.

За нормалното протичане на учебния процес училищата и детските градини са обезпечени кадрово с педагогически и непедагогически персонал. Задължителната документация за началото на учебната година, както и учебниците и учебните помагала са заявени и доставени в срок. В началото на септември бяха актуализирани данните за учениците в V клас за доставка на учебник по история и цивилизация.

Училищата и детските градини на територията на Община Берковица са на делегиран бюджет и с техни средства през лятото бяха направени текущи ремонти като освежаване на класните стаи, коридорите, санитарните възли.

Основно училище „Георги С. Раковски“, село Бързия може да се похвали с изцяло обновена класна стая, предназначена за учениците от първи клас. Изградена е и парна инсталация. Ремонтите извършени в училището са със средства на Община Берковица  на стойност 10 000 лева.

Новата учебна година започва с важни промени в образованието – нов закон и държавни образователни стандарти. Част от тези стандарти вече са факт, други са в проект, а трети се разработват, но всичкото това няма да попречи за нормалното започване на учебната година в общинските училища и детски градини.