Образование

УЧИЛИЩА

Лого Община Берковица

Първо основно училище “Никола Йонков Вапцаров”

Второ основно училище “Христо Смирненски”

Трето основно училище “Иван Вазов”

Четвърто основно училище “Георги Сава Раковски”

Профилирана гимнация “Д-р Иван Панов”

Лесотехническа професионална гимназия

Основно училище с. Замфирово

Основно училище с. Бързия

Център за специална образователна подкрепа

Център за подкрепа за личностно развитие