Актуални Новини

„УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“

img_5923На 24 октомври 2016 г. в Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица официално бе открито Училище за родители. То е по проект към ЦОИДУЕМ „С общи усилия към общи успехи“.  Г-жа Вергиния Ангелова, координатор по проекта запозна присъстващите с амбициозните задачи , които си е поставил екипа и основните му параметри. Проектът се реализира от Първо основно училище „Н.Й. Вапцаров“ в партньорство с Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово. Той ще ангажира в по-голяма степен родителите от ромската общност към образованието и възпитанието на децата им, ще ги мотивира за активно участие в училищния живот. За работа в проекта са включени 50 родители с различен етнически произход, образование, социален статус и възраст и 114 ученици на възраст 7 до 14 години от двете училища. Приоритет в работата ще е привличане на млади хора, бивши възпитаници на училищата, като доброволци за работа с деца в риск от отпадане. Основната форма на работата  ще е Училище за родители, което включва мероприятия, разпределени в четири направления:

  • социално;
  • културно-образователно;
  • здравно-образователно;
  • спортно-туристическо.

С дейността и мероприятията по екипът ще се стреми да развива разнообразни форми на интеркултурно образование, да утвърждава междуетническата толерантност, както между учениците, така и между техните родители, недопускане отпадането на ученици от училище и редовно посещение на учебните занятия.

Поздрав към всички, присъстващи на мероприятието поднесоха ученици от училището с ръководители Петранка Маркова, Жанета Ангелова и Ива Атанасова.