Актуални Новини

УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

erasmus-plus-logoНа 22.03.2017 г. в рамките на реализацията на дейностите по проект „Безопасно 1училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочена към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”, финансиран по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и добри практики”, Договор  № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. в Първо основно училище „Никола Вапцаров“,  град Берковица се проведе училищно състезание по безопасност на движението. Целта на състезанието е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя. Участие взеха 15 ученици от 4-ти и 5-ти клас. Спечелилите първо място получиха  пакет светлоотразителни елементи, необходими за тяхната безопасност на пътя и ще представят училището на организирания от община Берковица Общински кръг на викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“.

Проектът20170322_120941 е насочен основно към повишаване на ефективността на образованието и превенцията. Целите на проекта пряко кореспондират с предизвикателството на нашето време, а именно, да се гарантира безопасността на децата и учениците на пътя.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.