Актуални Новини

ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ НА КОМ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И

ГОСТИ НА ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ НА СКИ ПИСТА “КОМ”

НА 3 МАРТ 2018 Г. ОТ 18.00 ЧАСА.

ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕДВИДЕНА И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!