Актуални Новини

”ФЕСТИВАЛ НА АВТЕНТИЧЕН АВРЕН”

От 27 до 29 септември 2012 г. в с. Аврен ще се проведе ”Фестивал на автентичен Аврен”.Фестивалът се организира по проект “От 19 до @ 21 век- Tрадициите са живи…”, съфинансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. По време на фестивала освен магията на българските народни песни и танци  ще бъдат възобновени и представени  и традиционни занаяти – тъкане на “Кича”, плетене на рогозки, изработка на уникални автентични накити.

Във фестивала могат да вземат участие изпълнители и  самодейни колективи, както от България, така и от чужбина.

Заявката за участие във фестивала може да бъдеизпратена на e-mail: okmds_avren@dir.bg не по-късно от 20.09.2012г. 

За контакти:

Община Аврен, Дирекция “Образование, култура, туризъм и социални дейности”

Живка Костадинова, тел: 05106 2395, 05106 2377

E-mail: okmds_avren@dir.bg;

Вашият коментар