Актуални Новини

„ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ”

За първа година в село Боровци на 6 юни 2015 г. от 10.00 часа ще се проведе фолклорен фестивал „ Фестивал на песните, танците и традиционните храни и занаяти в Боровци“. Събитието се организира от НЧ”Развитие-1927” село Боровци с подкрепата на Община  Берковица и кметство Боровци.

Фолклорният  фестивал  „ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ” няма конкурсен характер и чрез провеждането му се дава възможност  за  изява  на непрофесионалните  групи и изпълнители.
Във фестивала могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения.
Фестивала  се провежда  на открита сцена на площада в село Боровци.
Мероприятия, съпътстващи фолклорната  програма:
– изложба и дегустация на ястия и обредни хлябове,
– етнографска изложба, отразяваща бита на хората от селото в „Старата бороска къща”
– изложба на  занаятчии

Цели на фестивала:
Да съхранява, разпространява, развива и представи пъстротата на българското народно творчество и занаяти в тяхното многообразие, богатство и колорит.
– Да събере изпълнителите и любителите на българския фолклор и традиционни занаяти, да ги обедини в една обща изява.
– Да осъществи приемственост между поколенията.
– Да популяризира с.Боровци като населено място  , което съхранява и обогатява културно-фолклорното наследство на Берковския край.
Регламент за участие:

Във фестивала могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители от всички етноси и етнографски групи без възрастови ограничения.
Кандидатите за участие във фестивала заявяват своето участие чрез специална регистрационна форма, в която отбелязват програмата си, както и броя на участниците. Задължително е посочването на лице за контакт и телефон за обратна връзка.
Концертната програма няма конкурсен характер.
Участниците си осигуряват музикален съпровод на живо или на синбек (CD)
Участниците в  събора представят своя програма при следния регламент:
– ансамблите за изворен фолклор – до 15 минути;
– танцовите състави – до 15 минути;
– певческите групи – до 10 минути;
– инструменталните групи – до 15 минути;
– индивидуални  изпълнители – до 5 минути

Допълнителни разпоредби

Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Организаторите подсигуряват закуска на участниците в деня на изявата.
Организаторите си запазват правото на промени на статута за следващите издания на фестивала.
Организаторите си запазват правото за фотографиране, филмиране и записване на изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на събора, без да плащат права и обезщетения.
След обобщаването на заявките организаторите изготвят програма на събора и уведомяват колективите за деня и часа на тяхната изява.
Адреси, контакти,лица за контакт:
с.Боровци,п.к.3528, площад „Г.Димитров” №1, НЧ”Развитие-1927”
или на e-mail: bazian@abv.bg , chitalishte_borovci@abv.bg
Телефони за справки информация: 0884423641, 0877021007
Лица за контакти:Елка Дончева , Евгения Алексиева