Актуални Новини

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „МРЕЖА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР”

Днес 24 юли 2012 г. Търговско – промишлена палата Враца-клон Берковица, която е водещ партньор, представи реализирания си проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор”. Партньори по проекта са и  Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин, Регионална икономическа камара Ниш и Регионална икономическа камара Зайчар. Финалната пресконференция бе открита с приветствия на Евгени Евгениев, Председател на УС – Търговско-промишлена палата Враца-клон Берковица и сръбските партньори. Проектът бе представен от координатора Лидия Иванова.  Гостите на срещата бяха запознати с филм за новоразработения туристически продукт по проекта. Общата стойност на проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор” е  147, 166.32 евро. Той е започнал на 28.07.2011 г. , като продължителността му е 12 месеца.

Цели на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне икономическото развитие на трансграничния регион и да увеличи неговата конкурентоспособност чрез реализиране на потенциала му в туристическия сектор.
Конкретните цели на проекта са:
– Извършване на цялостен анализ на туристическите ресурси в целевия регион (областите Монтана, Видин, Ниш и Зайчар), по отношение на възможностите за тяхното бъдещо развитие като туристическа дестинация и създаване на база данни на ресурсите;
– Насърчаване на бизнес сътрудничеството между заинтересованите страни в туристическия сектор от целевия трансграничен регион чрез създаване на мрежа от активни фирми в туристическия сектор;
– Популяризиране на целевия трансграничен регион в Сърбия, България и чужбина като туристическа дестинация.

Целеви групи:
– Местни малки и средни предприятия и предприемачи от туристическия сектор от трансграничния регион: собственици на хотели / ресторанти, къщи за селски туризъм, организации, предлагащи различни атракции и алтернативни форми на туристически и спортни дейности, туристически асоциации, туристически клубове, планински водачи, занаятчии и др.
– Туристически агенции, туроператори и туристически информационни центрове.
– Представители на медиите – местни, регионални, национални.

Дейности по проекта:
Разработване на уеб сайт за насърчаване на целевия регион като туристическа дестинация;
– Разработване на база данни за туристическите ресурси в региона;
– Анализ на потенциала на региона като туристическа дестинация;
– Пилотни информационни турове (“тест драйв”) за представяне на туристическия продукт пред туроператори и медии;
– “Отворени информационни дни” и заключителни пресконференции / брифинги;
– Двустранни срещи на бенефициентите и обучения
– Конкурс за проектиране и изработване на сувенири – символ на общ туристически продукт

Резултати от проекта:
– Промоционален филм и промоционален видеоклип, представящ целевия регион като туристическа дестинация – дублиран на английски, български и сръбски език
– Набор от рекламни материали, представящи целевия регион като туристическа дестинация: брошури, листовки, CD и др. на английски, български и сръбски език

Вашият коментар