Актуални Новини, Новини

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2019 Г

Към 31.12.2019 г. Община Берковица е в тежко финансово състояние.

Основна причина за това състояние са :

  1. Натрупаните задължения към доставчици през последните четири години в размер на 433 024 лв., в т.ч.

2016г.  –  154 715 лв.

2017г.  –      2 648 лв.

2018г.  –      3 694 лв.

2019г.  –  271 967 лв.

               2. Задължения към банки по инвестиционни кредити –  1 153 057 лв.

Задължения към банки

3. Задължения към ФЛАГ –  2 395 194 лв., в т.ч.

  • Енергийна ефективност Читалище Иван Вазов – Берковица –  438 052 лв.

Подмяна на външна дограма, топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на горивна база и монтаж на два броя котли на пелети, подмана на осветителна инсталация.

  • Рехабилитация и реконструкция улици –  300 737 лв.
  • Енергийна ефективност жилища в Берковица  –  1 396 827 лв.
  • Енергийна ефективност Дневен център Берковица –  259578 лв.

Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващите помещения и доставка на специализирано оборудване, компютърно, телевизионно и аудиовизуално оборудване.

Справка ФЛАГ

  4. Финансови корекции по проекти за сметка на собствените приходи на общината –  300 296 лв.

Наложените финансови корекции по проекти са за :

  • Неспазени обществени поръчки за избор на изпълнител, избор на изпълнител за информираност и публичност, избор на изпълнител за проектиране, строителен надзор.

Финансови корекции (проекти)

Задължения към набирателната сметка на общината –  404 597 лв.

Общо задължения на Община Берковица към 31.12.2019 г. – 4 686 168 лв.