Актуални Новини

ФОНДАЦИЯ „ДЕ ПАСАРЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ПОСЕТИ СОЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ В БЕРКОВИЦА

4-членен екип на Фондация “Де Пасарел България” посети Берковица на 22 март 2014 г. Българо-холандска организация  работи за социалното включване и повишаване качеството на живот на хората с увреждания.  Екипът на организацията има за цел да подпомага изграждането на общество, което приема и подкрепя хората с увреждания, основано на принципа на солидарността и равноправието. Екипът, посетил социалните заведение в Берковица включваше Миряна Маламин-Сирийски – изпълнителен директор, Нели Илкова – координатор проекти и двама представители на фондацията от Холандия. Община Берковица в партньорство с екипа на  “Де Пасарел България” ще работи за реалното подобряване на условията за живот на хората с увреждания.  Това ще стане чрез прилагането на структуриран и иновативен подход в социалната сфера, ориентирани към качеството на услугата модели и икономически ефективни решения.

Създадена е през 2011 г. от  Фондация “Де Пасарел Холандия” – организация – доставчик на социални услуги за хора с интелектуални увреждания, базирана в гр. Апелдорн. От 2004 година “Де Пасарел Холандия” работи и в България, като в този период има реализирани повече от 10 проекта – всички свързани с подпомагане на развитието на системата от социални услуги за хората с интелектуални увреждания – изработването на модели и инструменти в подкрепа на социалните услуги и дейности за развитие на професионализма в предоставянето им. Фокусът на тяхната работа е основно в сферата на хората с интелектуални увреждания и тяхното социално включване, но експертизата ни е приложима във всички сфери на социалната работа и  се отнася до цялата сфера на публичните услуги.