Актуални Новини, Новини

Френско-Българската търговска и индустриална камара гостува в Берковица

Въз основа на проведени разговори и подписано Споразумение за съвместна дейност между община Берковица и Национална Бизнес Мрежа, на 16.03.2017 г., четвъртък, от 10.30 ч., ще се състои среща за уточняване параметрите за инвестиции в община Берковица от страна на френския бизнес, представляван от Френско-Българската търговска и индустриална камара.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за инвестиционния потенциал на общината и предложения за бизнес проекти от страна на кмета г-н Милчо Доцов;

2. Представяне на информация за възможностите и намеренията на Френско-Българската търговска и индустриална камара от страна на председателя г-н Стефан Делайе;

3. Пресконференция с участието на представители на община Берковица, Френско-Българската търговска и индустриална камара и Национална Бизнес Мрежа.

На срещата ще присъстват представители на местни фирми както и регионални медии.