Актуални Новини, Новини

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ВИНЕТКА

Във връзка с изтичане срока на голяма част от годишните електронни винетки в началото на 2021 г. и с цел предотвратяване струпване на много хора на едно място, в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица е създадена съответната организация за по-експедитивна обработка на заявленията на заинтересованите граждани.

Хората с увреждания, които имат желание да получат безплатна винетка, могат да подадат заявление за издаването й и по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване. Целта е да няма струпвания пред дирекциите „Социално подпомагане“, където традиционно ползването на винетните стикери се заявява лично.

С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа, се определят условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се възползват от това си право. Съгласно Закона за пътищата, правото е за един личен или съпружески лек автомобил с мощност до 160 к.с. и обем на двигателя не повече от 2000 куб. см. Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация. При подаване на документите служители на дирекцията проверяват оригиналите на: застрахователна полица „Гражданска отговорност“, голям талон на МПС, ТЕЛК-решение, пълномощно ако има такова, както и лична карта на декларатора.

Всяка електронна винетка важи за една година, считано от датата на издаването й, като се препоръчва новото заявление да бъде подадено около 10 дни преди изтичане на срока на действащата. Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК.

При прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, смяна на регистрационните табели или бракуване на автомобила, например, безплатната е-винетка не следва автомобила. В този случай правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.

За 2020 година в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица са подадени 265 заявления за безплатни винетки, а до момента, за новата 2021 година, са подадени 220 нови заявления за безплатни електронни винетки.