Актуални Новини

ЦВЕТНА КУТИЯ С ИЗНЕНАДИ ЗА ШЕСТИ КЛАС НА ПЪРВО ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

img_59526. клас на I ОУ „Н.Й.Вапцаров“ получи голяма цветна кутия с изненади за класирането си на трето място в конкурса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица на тема „КЛАС НА ГОДИНАТА“, който се проведе в рамките на учебната 2015-2016 година. Лично председателят на МКБППМН зам.-кметът г-н Радослав Найденов, заедно със секретарят на Комисията Филонка Горанова връчиха наградата на учениците, които не скриха емоциите си, когато намериха в кутията топки за волейбол, баскетбол и футбол. С инициативата „Клас на img_5963годината“ МКБППМН цели и успява да постигне:

–          Свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия;

–         Мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност;

–          Сплотяване на ученическите колективи;

img_5966–          Показване на нови инициативи и идеи;

–          Повишаване на познавателната активност;

–          Развитие на мотивацията за учене;

–          Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование;

img_5975–          Развитие на ученическото самоуправление;

–          Развитие и обогатяване на училищните традиции;

–          Привличане на родители в учебно-възпитателния процес.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица  поощри с голяма кутия шоколадови бонбони и всички класове, които участваха в конкурса:

1) 5. б клас на II ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица

2) 7.а клас на II ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица

3) 5.б клас на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица

4) 6.а клас на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица

5) 5. клас на ОУ „Г.С.Раковски“ с. Бързия

6) 7. клас на ОУ „Г.С.Раковски“ с. Бързия

7) 9.б клас на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица

8) 10.б клас на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица

9) 11.б клас на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица

10) 8.а клас на Гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица

11) 11.б клас на Гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица