Образование

Детска градина “Звънче”

ЗА НАС
Детска градина „Звънче” е открита на 04.09.1975 г. Започва функционирането си с шест групи и носи името „Митко Палаузов”.
Строена по архитектурен проект, сградата на детското заведение разполага с функционални, светли, просторни и слънчеви занимални, физкултурен салон, методичен кабинет, музикален кабинет. Заобиколена е с красив и озеленен двор.
Образователната институция бележи дългогодишни успехи в учебно-възпитателната си дейност. Десетки са откритите моменти, представени пред учители и родители, много от които по времето, когато детската градина е базова към Института за учители в гр. Враца. Новото и име „Звънче” е избрано от учители и деца през 1995 г., по повод честването на 20-годишен юбилей.
Днес детска градина „Звънче” има свой специфичен облик и стил на работа, характеризиращ се със съдържателност и прецизност, отзивчивост към новостите, усет и чувствителност към предизвикателствата във всеки един етап от развитието на предучилищното възпитание. Тя е образователна среда за толерантност, за благополучие на детето, среда за културно, възпитателно и образователно взаимодействие между деца, учители и родители.
Тук се отглеждат, възпитават и обучават с внимание и любов умни, красиви и щастливи деца на Берковица.
За отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата се грижат 12 педагогически специалисти и 10 лица – обслужващ персонал. Педагогическите специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.
Екипът на ДГ „Звънче” с ентусиазъм и желание работи по посока на превръщане на детската градина в едно уникално и удивително място, изключително приятно и интересно за децата, за да бъде времето прекарано от тях тук приказно и необикновено.
Историята на детска градина „Звънче“ не свършва до тук – тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите деца и учители.
КОНТАКТИ
Град Берковица
Ул. „Добруджа“ № 24
Тел: 0953/88025
Директор: Анелия Якимова
Тел: 0888420639
e-mail: info-1201357@edu.mon.bg
сайт на ДГ „Звънче“: zvanche-berk.com

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за определени доставчици по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджета за 2019 г.