Образование

Детска градина „Звънче“

Адрес: гр. Берковица, 3500

ул. „Добруджа“ 24

Тел. директор: Анелия Якимова

Тел. канцелария: 0953/88025

E-mail: zvanche_berk@abv.bg

web-сайт: https://www.zvanche-berk.com

Z1Детска градина„Звънче”е открита на 04.09.1975год. Започва .Започва функционирането си с шест групи и носи името  „Митко Палаузов”. Детското заведение бележи бележи дългогодишни успехи в учебно-възпитателната си работа. Десетки са откритите моменти, изнесени пред учители и родители,много от които по времето ,когато е базова към Института за учители  в гр.Враца. Новото и име „Звънче” е избрано от учители и деца през 1995год., чествайки   20 годишен юбилей.Z3
Днес  в детската градина се обучават и възпитават 135 деца , в шест групи.  Основни цели на всички работещи тук са: качествен педагогически процес, поддържане и укрепване здравето на децата,развитие на техните способности и ценностната им ориентация.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за определени доставчици по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“Z2

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджета за 2019 г.