Актуални Новини

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ РЕНОВИРАНАТА СИ СГРАДА

Колективът на ЦДГ „Пролетна дъга“ организира събитие за откриване на реновираното детско заведение. Проектът „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност “,  финансиран при изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г бе осъществен благодарение на Община Берковица. В резултат бе подобрена енергийната ефективност на сградата и годишното потребление на топло- и електроенергия на детската градина ще бъде намален.

Събитието се проведе в двора на детска градина. Сред официалните гости, които уважиха повода, бяха народните представители инж. Петър Якимов, д-р Илиян Тимчев, инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС,  кметът Димитранка Каменова с нейния екип, директори на детски градини, родители и учители. Официалната част включваше забавна празнична програма, в която децата на ЦДГ „Пролетна дъга“ пяха и танцуваха, водосвет , отслужен от отец Петър и традиционните прерязване на трибагрена лента и „разливане на вода“ за късмет.