Актуални Новини

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ КЪМ ПУДООС

DSC04191Проектът на ЦДГ „Пролетна дъга“ – „Малките природолюбители“ към  ПУДООС от националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ бе одобрен и класиран.Той предвижда да се продължи традицията детската градина да работи с акцент върху екологичното възпитание. Целта му е да се постави началото на екологосъобразно поведение у децата, като им се покажат DSC04525пътищата за общуване на човека с природата и изградят ценностна система ориентирана към здравословен начин на живот. Дейностите по проекта предвиждат организиране на акции по почистване района на детската градина, засаждане на цветя и храсти заедно с родителите, организиране конкурс за детска рисунка на тема „Обичам природата“ и изложба от предмети, изработени от природни и отпадъчни материали. С монтирането на дворни и спортни съоръжения и изграждане на детска занималня на открито „В царството на приказките“ ще се подобрят условията за отдих, за наблюдаване, опознаване на природата и създаване стратегии за нейното опазване.