Актуални Новини

ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА”

И тази учебна година започна с успешно участие в конкурси за децата от ЦДГ  „Пролетна дъга. Александра Николаева Василева и Камен Даниелов Илиев от група  „101 Далматинци“ с учители Д.Иванова и Е.Димитрова участваха в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моят град“ , организиран от Областният информационен център за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, за което получиха грамоти и поощрителни награди. В началото на месец ноември в детската градина се проведе емоционален и незабравим спортен празник с много подвижни, дедактични и състезателни игри. Гост на децата беше клоунът Коко /учителката Ц.Младенова/,който донесе много радост на децата и награди за най- добрите спортисти.

 

Вашият коментар