Образование

Детска градина “Червената шапчица” с. Боровци

Детска градина “Червената шапчица” се намира в село Боровци. Село, разположено между градовете Берковица и Монтана.
В образователната институция функционира една смесена група за деца от 2 до 7 години.
Основният приоритет на детската градина е създаване на хуманна, функционална и позитивна образователна среда, осигуряваща равен достъп и качествено образование на всички деца.
Глобалната цел “Смесената група-модел на интегрирано обучение на деца от различни възрасти и етноси” мотивира целия персонал към прилагане на разнообразни подходи и методи на образование и възпитание!

Адрес: с. Боровци, общ. Берковица
ул. „Любен Каравелов“ № 35
Директор: Тоня Николова
Телефон за връзка: 0888129406
Тел. канцелария: 09529/2436
E-mail: info-1201359@edu.mon.bg

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Обяснителна записка  бюджет към 30.06.2021г. 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка бюджет към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка бюджет към 31.12.2021 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2022 г.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.22 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.22 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.22 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.23 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.23 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Безопастност и движение по пътищата 2024 г.