Образование

Детска градина „Червената шапчица“ с. Боровци

shap1Адрес: с. Боровци, общ. Берковица

ул. „Любен Каравелов“ 35

Тел. директор: Тоня Николова – 0888129406

Тел. канцелария: 09529/2436

E-mail: cnikolova06@abv.bg 

shap2

В учебното заведение има смесена група от 18 деца от 2 до 7 години.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Обяснителна записка  бюджет към 30.06.2021г. 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Обяснителна записка бюджет към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.