Актуални Новини

ЦЕЛОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби, спечелили награди на конкурси и състезания, включени в Програмата на мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година, Министерството на образованието, младежта и науката одобри пет ученици от община Берковица за целогодишни стипендии за 2012/2013 г., в размер на 135 лева месечно. Учениците са определени съгласно решение на експертно-консултативна комисия, назначена с Заповед № РД-15-239 от 10.05.2012 г. на Кмета на община Берковица. А ето и имената на спечелилите стипендии: 2 към чл.19, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 37

Петьо Цветелинов Иванов

Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица

Мирослав Ивайлов Каменов

Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица

Христина Илиянова Иванова

Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица;

Християн Анатолиев Георгиев

ЛПГ, гр. Берковица;

Кристиян Иванов Стоянов

Гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица;

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар