Актуални Новини

„ЦЕЛТА НИ СЪС СБУ Е ОБЩА – ДА ГИ ИМА УЧИЛИЩАТА, ТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ ДОБРЕ, ХОРАТА ДА СА СИГУРНИ ЗА РАБОТНОТО СИ МЯСТО“

Кметът на община Берковица Димитранка Каменова е носител на приза „Най-добър социален партньор – кмет“  в Седмия  национален едноименен конкурс на СБУ.  По този повод в интервю за вестник „Учителско дело“ г-жа Каменова споделя, че:  „Целта ни със СБУ е обща – да ги има училищата, те да се развиват добре, хората да са сигурни за работното си място .“

 „За мен образованието не е просто приоритет. То е кауза и има важна основополагаща роля за ефективността и успеха на управлението. Ние непрекъснато търсим начини за обновяване на материално-техническата база. През 2013 година със собствени средства община Берковица  изгради баскетболни игрища в две от училищата. „  В интервюто кметът Димитранка Каменова допълва още: „На ниво община в Берковица е създадена информационна банка с база данни за всяко дете в отдел „Образование“, свързана с проследяване движението му в рамките на общината от детската градина към училището до 16-годишна възраст, актуализиране на информацията при промяна на адреса на семейството и детето, поддържане на информация по отношение на образованието, което получава.“  Г-жа Каменова смята, че в основата  на положителните промени в сферата на образованието стои Синдиката  на българските учители и занапред община Берковица ще продължава да развива ползотворно сътрудничество със Синдиката. Цялото интервю на кмета Димитранка Каменова в брой 3 на „Учителско дело“ от 27 януари 2014 г.