Актуални Новини, Новини

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА ДНЕС ПРАЗНУВА СВОЯ ШЕСТИ РОЖДЕН ДЕН

С весел празник бе отбелязан днес шестият рождения ден на ЦОП – Берковица. Пъстрата и цветна украса с балони, забавните игри, песните и танците създадоха празнично настроение и предизвикаха безброй истински детски усмивки. Дворът бе пълен с гости, деца и родители, дошли да споделят празничния ден. Сред официалните гости бяха кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, зам.-кметът Спаска Георгиева, представители на Общинска администрация – Берковица и от социалните институции в града.

Центърът за обществена подкрепа – Берковица е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Специалистите от Центъра за обществена подкрепа – директор, психолог, семеен консултант, педагог, социални работници, сътрудници социални дейности, технически сътрудник, както и работещите по проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Берковица“ – социален работник, медицински сестри, домашни помощници, координатор и шофьор, са мотивирани и подготвени да предоставят услуги усилено и целенасочено за благото на потребителите. Изправяйки се пред различни предизвикателства, служителите на ЦОП – Берковица работят в подкрепа на децата и семействата им, изпълняват програми, които помагат за развитието им, социализират ги, оказват им помощ, разбират ги. Отдадени на каузата си за подобряване благосъстоянието на децата в нашия град и желанието да правят живота на все повече деца и семействата по-светъл и изпълнен със споделени радости, специалистите от центъра даряват грижа, внимание, съпричастност и обич.

Честит празник!

watermarked-IMG_6904watermarked-IMG_6920