АКТУАЛНО

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

77

Адрес: гр. Берковица
ул. „Ашиклар” №7
E-mail: cnstberk@abv.bg
Телефон за връзка: 0878335627
Директор: Димитринка Иванова

1.Профил на социалната услуга -Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
2.Целева група – Деца от 3 до 18- годишна възраст, които:
• са останали без родителска грижа поради различни причини – починали родители; родители с психични или тежки заболявания;
• са от семейства, при които е налице липсата на социални умения за адекватно интегриране в обществото;
3.Капацитет: 13 деца;
4. Година на разкриване: Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица е разкрит от 19.04.2010г.със Заповед №РД 01-61/19.01.2010г. на Изпълнителния директор на АСП ;
5.Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Насочването за ползване на ЦНСТДБУ се извършва с направление или заповед на директора на Д“СП“ , издадени по реда на Закона за закрила на детето и нормативните актове за неговото прилагане.
Прекратяването на настаняването става на базата на доклад/предложение от ключовия социален работник до ДСП, в който се прави оценка на постигнатите резултати и възможността за прекратяване на настаняването в ЦНСТДБУ. Заповедта за прекратяване се издава от Директор Д“СП“.
6.Дейности за подкрепа, които се предоставят на децата настанени в ЦНСТДБУ гр. Берковица:
Социалната услуга от резидентен тип осигурява задоволяване на базисните потребности на децата, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:
• Здравни, образователни, социално включване, усвояване на умения за самостоятелен живот, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.
При осъществяване на дейностите в социалната услуга се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:
•пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор;
•запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
•недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
•развитие съобразно особеностите и желанията им;
•активно участие в обществения живот;
•информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
•достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; осигуряване на отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата, съобразена с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.;
•живот в среда, близка до семейната;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.