Актуални Новини

ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И СПОРТ НА ОТКРИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН В Ж.К „ИЗГРЕВ“ В БЕРКОВИЦА

11122На 4 февруари 2015 г. бе подписан Договор № 46/3/3211471 между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ Берковица и Годеч и Община Берковица по проект ”Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица”. Дейностите по проекта предвиждат изграждане на комбинирано волейболно и тенис игрище, зона за зрители и зона за отдих- поставяне на маси за шах – 2 броя, пейки и кошчета за смет.

Ще бъде изградено и осветление. Стойността на проекта е 90 824 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. Проектът се реализира по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.