Актуални Новини

ЦЕРЕМОНИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ В КОНКУРС „ДОБРИТЕ ДЕЛА“

11122На 17 ноември 2014 г. от 16.00 часа в механа „Адашите“ гр. Берковица ще се проведе церемонията по награждаване на отличените ученици в конкурса „Добрите дела“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица. Участие в отбелязване на празника по повод на „Ден на толерантността“ ще вземат всички партньори и ученици по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” на секторна програма „Коменски”.

Финалисти в конкурса “Добрите дела”

Конкурсът е една възможност да напомним на обществеността какво е Доброто. Той е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на атмосферата, в която те израстват и се формират като граждани. Същността на човешката природа се корени в десетките хиляди най-обикновени прояви на добро, които съпътстват нашите дни.
Ето защо ние решихме да открием децата, извършили добри дела, за да ги уважим и да почетем публично вършенето на добро. Празнувайки добротворството ние се надяваме, че повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да правят реално добро на околните, да бъдат толерантни, отзивчиви, съпричастни и високоморални хора.
Конкурсът се организира в два кръга – училищен и общински. След проведените вътрешноучилищни кръгове до финалния достигнаха 31 деца. (приложение: списък на финалистите). Всичките 31 деца ще получат своите отличия на специално организираната за тях церемония, на която каним всички тях, техните родители и близки, техните съученици, приятели и учители, както и всички граждани на Община Берковица, желаещи да се запознаят с техните добри дела и да празнуват с нас вършенето на добро.