Актуални Новини, Новини

ЦНСТДУ – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ФОНДАЦИИТЕ „ЕДНО СЪРЦЕ“ И „ЕМАХАУС“

Обща снимка с представители на фондация "Едно сърце", Емахаус", директор на ЦНСТДУ и ръководство на общината

На 15 септември 2022 година в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Берковица се състоя среща между Спаска Георгиева – Заместник-кмет на община Берковица, служители от ОбА – Берковица, президент и основател на Фондация „Едно сърце“ Дебора Дъшку, финансовия директор за България Андрей Врабчев, Джейми Зогмайстър – Програмен директор на фондация „Надежда за децата“, Таня Пърл – основателка на Фондация „Емахаус“, Димитринка Иванова – Директор на ЦНСТДУ – Берковица и служители от същата институция.
В началото на месец септември благодарение на Фондация „Едно сърце“ служители от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Берковица участваха в основно обучение по интервенция, основаваща се на изграденото доверие по системата TBRI.
Основното обучение по TBRI е изготвено за служители от Института за детско развитие „Карин Първис“ и техни партньори, които да обучават хора, полагащи грижи за деца и да разпространяват знанието в рамките на своите организации.
TBRI е цялостна, базираща се на опита, основаваща се на привързаността и носеща знание за травмата, интервенция, изградена с цел да посрещне комплекса от нужди на уязвимите деца.
На срещата бе обявено, че ЦНСТДУ – Берковица отговаря на изискванията на предприетия от американска страна пилотен проект и че центърът е включен в него заедно с още 5 социални услуги от същия тип в България. Очаква се финансиране под формата на дарение по проекта.
Представителите от Община Берковица анонсираха желанието си за съвместна работа със социалната услуга и съдействие за предоставяне на безвъзмездни обучения от страна на фондациите за специалистите, пряко работещи с деца на територията на цялата община.