Актуални Новини, Новини

ЦОП – БЕРКОВИЦА , КВ.“РАКОВИЦА“, ПРАЗНУВАТ СВОЯ ЧЕТВЪРТИ РОЖДЕН ДЕН

Центърът за обществена подкрепа – гр. Берковица, кв.“Раковица“ днес празнува своя четвърти рожден ден. През тези години екипът от специалисти неуморно следва своите цели и подкрепя всеки, който има нужда от помощ. Винаги близо да хората, с отговорност и грижа, помагат безкористно по един истински и различен начин.

Основен фокус в дейността на Центъра и на екипа е осигуряване на подкрепа за децата от 0 до 3 г. и техните семействата, с насока на работа по превенция на рискове, които водят до неглижиране, неподходяща грижа, раздяла от семействата. Екипът на Центъра се състои от социални работници, социални сътрудници, психолог, медицинска сестра, които работят мобилно, на терен, възможно най-близо до уязвимите семейства и деца в общността.

Дейността на ЦОП – Берковица е широкообхватна и е създадена за работа с уязвими групи и семейства (кв. „Раковица“). Това е интегрирана социална услуга в общността, която предлага социална, психологическа, медицинска, образователна подкрепа, които освен на място в Центъра, се предоставят и по време на ежедневната мобилна работа на екипа. Целите на услугите и насоката на работа на екипа са насочени към повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството, намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и превенция на изоставяне на деца, създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови и уязвими групи, намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция, услуги по семейно планиране и здравна грижа,  подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование, превенция на рисково поведение при уязвими подрастващи, както и оказване на съдействие на деца със специфични заболявания с цел диагностика и адекватно лечение.

Общинска администрация – Берковица желае на екипа на ЦОП – Берковица, кв.“Раковица“, все така всеотдайно и упорито да съдействат за удовлетворяване потребностите на децата в риск и техните семейства. С пожелание за здраве, сили и вяра, бодър дух и енергия, за да могат безрезервно да следват тяхното благородно призвание.