Актуални Новини

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

С писмо до кмета на Община Берковица Петър Баран, главен оперативен директор на „ЧЕЗ България” съобщава, че във връзка с оплаквания от клиенти, относно високите декемврийски сметки за електроенергия, компанията ще предприеме незабавни мерки за защита на правата и интересите на клиентите при констатирано, недобронамерено отношение от страна на служителите на ЧЕЗ. За целта всеки жител на Община Берковица, който има съмнение за стойността на получената месечна сметка за електроенергия, може да се обърне към ЧЕЗ като подаде жалба. Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес zaklienta@cez.bg  или на телефонен номер 070010010.

Всеки клиент, подал жалба, ще получи отговор с резултатите от проверката. В случай, че е допусната грешка от страна на ЧЕЗ, тя ще бъде незабавно коригирана. За периода на проверка по жалбата няма да се пристъпва към преустановяване на електрозахранването. Клиентите имат възможност в случай, че плащането на сметката за ток ги затруднява, да поискат разсрочване на дължимата сума.

Вашият коментар