Актуални Новини, Новини

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ УВЕДОМЯВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 23 – 27.11.2020 ГОДИНА

Čez_logoЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 23 – 27 ноември  2020 г., включително.

Област Монтана  

Община Берковица

На 23.11.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –  Берковица:   03928, 66, 32  ,  03928.515.438  ,  Лале  42, 64,  Мир  43,  ПИ  03928.66.32  Местност Търновити Рът,  Първи Май  46, 38, 1, 12, 38,  Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2, 88, 14, 4, 10, 6,  Раковица  ,  Раковица Ул. 1-Ви Май  44, 19, 3, 50, 91, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101,  , 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 48, 79, 71, 51, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45, 72, 2, 49, 8, 17, 103, 70, 29, 58, 20, 76, 28, 60, 20, 73, 57, 1, 10, 66, 82, 55, 9, 85, 6, 47, 40, 64, 67,  Раковица Ул. Иглика  13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 6, 9, 8, 18, 17, 22,  Раковица Ул. Крайречна  33, 25, 15, 31, 7, 35, 9, 17, 19, 5, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 1, 23, 27,  Раковица Ул. Криви Рог  18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 12, 15,  Раковица Ул. Лале  17, 31, 50, 36, 25, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 10, 8, 21, 24, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 66, 52, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 23, 47, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 29, 45, 9, 48, 70, 58, 2,  Раковица Ул. Малина  10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 48, 26,  Раковица Ул. Мир  66, 29, 90, 1, 63, 39, 21, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 32а, 54, 45, 6, 55, 42, 59, 18, 68, 47, 2, 49, 4, 38, 65, 13, 8, 51, 34, 17, 70, 50, 44, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 36, 57, 37, 68, 20, 31, 26, 61, 1, 64, 19, 15, 25, 4, 80, 69, 40, 78, 56, 22, 74, 52, 3, 32, 76, 11, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2,  Раковица Ул. Пролет  16, 1, 3, 2, 25, 21, 27, 32, 5, 11, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6,  Раковица Ул. Свобода  45, 37, 31, 13, 23, 9, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 39, 35, 33, 17, 5, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 32, 3, 20,  Раковица Ул.Добри Чинтулов  16, 1,  Раковица Ул.Панайот Хитов  5,  Раковица Ул.Усин Керим  4,  , 2, 9,  Ружа  6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24,  Свобода  47, 2, 19,  Страцимировска  2,  Чайка  21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 4, 11, 27, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26.