Актуални Новини

ЧЕСТВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

1112230 септември 2014 г. /вторник/ 17.30 часа в салона на НЧ „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица с концерт на:
– Певческа група „Здравец“ при ПК „Берковски кестен“ гр. Берковица
– Певческа група при клуб на туристите-ветерани гр. Берковица
– Група за стари градски песни „Сладък спомен“ гр. Берковица
– Танцов състав при НЧ „Иван Вазов-1911“ с. Бързия