Актуални Новини

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

IMG_2196С много настроение и усмивки удари първият звънец в училищата в Община Берковица. Най-ентусиазирани бяха, разбира се, първокласниците, които за пръв път прекрачиха прага на училището. Тази година те са 95 на брой. Всички очакваха с нетърпение да преминат под символичната врата на знанието.  Общия брой на учениците, които ще се обучават в учебните заведения в Община Берковица за новата учебна 2018/2019 година е над 1300 деца.

По повод празничния ден, всяко училище получи поздравителен адрес от кмета на общината инж. Милчо Доцов, а най-малките, първокласниците, бяха зарадвани с индивидуален подарък –  книжка с послание и лично подписана от кмета.

IMG_2204Сред гостите в учебните заведения бяха Председателят на Общински съвет Иван Иванов, заместник-кметовете на общината Ася Велиславова, Радослав Найденов, Биляна Тодорова, Секретарят на Общината Велка Живкова, главният счетоводител Димитранка Витанова, Анелия Димитрова-Директор Дирекция „Инфраструктура, строителство, ТСУ и изпълнение на проекти“ и др. Специален гост на тържествата в Берковица бе и г-жа Трайка Трайкова – Началник на РУО – Монтана, която уважи учебните заведения.

Учебната година бе открита и в детските градини на територията на Община Берковица, които също получиха поздравителни адреси от кмета инж. Милчо Доцов. Детските заведения също бяха подготвени с тържества по случай 17 септември. С много трепет и вълнение, бъдещите първокласници, които се обучават в подготвителните групи, рецитираха, пяха и танцуваха.

Община Берковица има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и училищно образование, която обхваща 9 общински училища, от които  6 основни, 1 профилирана гимназия, 1 професионална гимназия, 1 помощно училище и 6 детски градини. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система.

Общината  продължава  да изпълнява и ангажимента си за постоянно подобряване и реновиране на образователната и спортна инфраструктура в учебните заведения. В момента се реализира проектът за енергийна ефективност в ДГ „Звънче“. Тази учебна година детското заведение ще посрещне своите най-малки възпитаници с чисто ново – оборудване – легла, матраци, шкафчета и т.н.