Актуални Новини

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

IMG_1662С много настроение и усмивки удари първият звънец в училищата в Община Берковица. Най-ентусиазирани бяха, разбира се, първокласниците, които за пръв път прекрачиха прага на училището. Тази година те са 130 на брой. Всички очакваха с нетърпение да преминат под символичната врата на знанието.  Общия брой на учениците, които ще се обучават в учебните заведения в Община Берковица за новата учебна 2017/2018 година е около 1362 деца.

По повод празничния ден, всяко училище получи поздравителен адрес от кмета на общината инж. Милчо Доцов, а най-малките, първокласниците, бяха зарадвани с индивидуален подарък –  книжка с послание и лично подписана от кмета.

IMG_1708Сред гостите в учебните заведения бяха Председателят на Общински съвет Иван Иванов, заместник-кметовете на общината Ася Велиславова, Радослав Найденов, Биляна Тодорова, Секретарят на Общината Велка Живкова, главният счетоводител Димитранка Витанова и др.

Учебната година бе открита и в детските градини на територията на Община Берковица, които също получиха поздравителни адреси от кмета инж. Милчо Доцов. Детските заведения също бяха подготвени с тържества по случай 15 септември. С много трепет и вълнение, бъдещите първокласници, които се обучават в подготвителните групи, рецитираха, пяха и танцуваха.

IMG_1786Община Берковица има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и училищно образование, която обхваща 9 общински училища, от които  6 основни, 1 профилирана гимназия, 1 професионална гимназия, 1 помощно училище и 6 детски градини. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система.

През учебната 2017/ 2018 година новост са трите новосформирани екипа за обхват на децата, подлежащи на задължително предучилищно и училищно обучение. В Община Берковица те са изградени във връзка с решение 373 от 05.07. 2017 г. на Министерски съвет. Целта е чрез съвместна работа на институциите-община, ДСП, РУ на МВР-Берковица, РУО, учебни заведения и др. да се обхванат и задържат в образователната система застрашените от отпадане деца.

Община Берковица продължава и да изпълнява ангажимента си за постоянно подобряване и реновиране на образователната и спортна инфраструктура в учебните заведения. Днес стана ясно, че комбинираното спортно игрище в двора на Трето ОУ „Иван Вазов“ е с разрешение за експлоатация. Съвсем скоро приключи ремонтът на покрива на Детска ясла-Берковица, а в момента се ремонтира покрива на ДГ „Васил Лески“, с. Бързия. Предстои реализацията на проект за енергийна ефективност на ДГ „Звънче“ в град Берковица, както и ремонт в ОУ „Г.С Раковски“, с. Бързия.