Актуални Новини

ЧЕТВЪРТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „КРИЛАТИ ФРАЗИ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

IMG_20191009_101941От 7 до 11 октомври 2019 години в гр. Пщина, Полша, се състоя четвъртата мобилност по проект „Крилати фрази“ по програма Еразъм +.

Проектът „Крилати фрази“ („Flying Words“, ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) има за цел да провокира уменията и компетентностите на децата и учениците от две училища в Испания, едно в Полша и детска градина в Унгария. Проектът провокира отворено образование, иновативни практики в ИКТ и социално включване. Целта е да се работи с образователната общност за IMG_20191008_114543насърчаване на чувството за европейско гражданство при децата, приятелство, толерантност, социалното и културно сближаване между европейските нации чрез създаването на истории, които внушават всеобщи ценности и насърчават междукултурните и мултикултурните области. Цели се да се развие въображението и инициативността при децата, като се използват съвместни стратегии за участие и мислене. Проектът има реалната задача върху предварително зададена рисунка, виртуална разходка из различните европейски страни и запознаване с техните бит и култура на роден и на английски език да се създаде текст история, която да търпи трансформация на своя формат – разказ, дигитален продукт, книжка, комикс, мека разгъваща се интерактивна книжка за най-малките.

До третата мобилност, в България, учениците бяха създавали микроистории чрез непопулярната у нас методика на Роберт Шварц. Гледайки предварително избрана рисунка, те трябва да споделят какво виждат, какво мислят и на какво се чудят. При този метод на работа учениците не пишат, а свободно и непринудено споделят своите мисли, чувства и вълнения, пробудени от рисунката. Накрая се избистря микроистория в три реда с двама герои и отправна дума „Когато…“.

В четири следващи сесии учениците слушат предварително избрана от учителя музика, която да провокира децата и да подсказва развитието на историята, от която са тръгнали, или  да създадат нова.

В Полша бяха представени 3 истории на учениците от 5., 6. и 7. клас на Първо училище, както и истории на учениците и децата от Полша, Унгария и Испания. Създадените от учениците на Първо училище истории впечатлиха партньорите и те получиха заслужените им аплодисменти.

Работата по проекта продължава, като до срещата в Унгария през май 2020 година учениците ще трябва да трансформират създадената от тях история в дигитален комикс, а по-късно в инфинити книжка.

Най-интересното предстои.