Актуални Новини

ЧЕТИРИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ИМА ВЕЧЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО „

decaLOGO-OPHRD Проектът „И аз имам семейство” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансиран от Европейски социален фонд. Целта му е да се подпомогнат деца в криза, като се отглеждат в семейна среда, а не в институции.  В община Берковица има четири  професионални приемни семейства, които са одобрени и вписани в Регистъра на приемните семейства към РД “Социално подпомагане” – Монтана. На 01.02.2013 г. още три деца напуснаха специализираната институция със своите приемни родители. Така настанените деца в приемни семейства в община Берковица по проект „И аз имам семейство „ вече са пет. Повече информация за проекта и за възможностите за граждани от община Берковица и региона да кандидатстват за доброволни или професионални приемни родители, може да се получи в офиса на Екипа по приемна грижа – община Берковица, етаж 3 стая 305 или на телефон: 0953/89 135

Списък с необходими документи за кандидатстване за приемни родители:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.
4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за закрила на детето.
5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето / които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.
6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

 

Вашият коментар