Актуални Новини

ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 16 900 ЛЕВА ЦЕЛЕВО ФИНАСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. по бюджетите на общини за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. Средствата са планирани в бюджета и са предназначени за частични ремонти, художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд, закупуване на техническо оборудване, библиотечен и друг софтуер.Читалището в Берковица ще получи 16 900 лева за частични ремонтни дейности по сградата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства, в това число е и читалище “Развитие 1928” с. Замфирово за художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд. Първата сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. бе обявена на 15.05.2014 г. Бяха изработени, утвърдени и разпространени Правила за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г., както и съпътстващите ги проектни фишове по три направления за кандидатстване.