Актуални Новини

ЧИТАТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

IMG_3472На 9.12.2015 г. се проведе читателска конференция с ученици от VIIа и VIIб клас на III ОУ „Иван Вазов”, съвместно с библиотека „Йордан Радичков” на тема: „Светът на Йовковите герои – свят на доброто” – отбелязване 135 години от рождението на Йордан Йовков. Конференцията започна с презентация за живота и творчеството на писателя, продължи с четене на разказите „По-малката сестра”, „Албена”, „По жицата” и завърши с учениците Сабина Атанасова, Красимир Нинов, Николай Давидов и Дебора Иванова, които  прочетоха свои творби на тема : „Ако можеха да говорят…”. Всички присъстващи се убедиха, че Йовковите разкази са нравствени послания към читателя, деликатни, но настойчиви призиви към доброта и човечност.