Актуални Новини

„ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“ В ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

DSC07566Продължава работата на ДГ „Пролетна дъга“ по проекта към ЦОИДУЕМ „Ще успеем заедно“. В детската градина функционират шест центъра по интереси: „Заедно играем“, „Заедно спортуваме“, „Заедно пеем и танцуваме“, „Заедно в света на приказките“, „Заедно рисуваме“ и „Заедно в света на математиката“. Учители от детската градина и от партньора  Център за обществена подкрепа – Берковица чрез обучението в центровете реализират основната цел на проекта –  осигуряване на качествено и ефективно интегрирано обучение и подпомагане адаптацията на децата от етническите малцинства в детската градина чрез съвместни познавателни действия. Обучението DSC07576се осъществява два или три пъти седмично, извън времето на задължителна преподавателска заетост на преподавателите. Изработените програми и тематични разпределения са съобразени с държавните образователни изисквания, съдействат за повишаване на познавателните, комуникативни и практически компетенции на участниците в проекта чрез осигуряване на условия за равнопоставеност, утвърждаване на културната им индентичност и развитие на творческите им заложби и таланти.