Актуални Новини, Новини

ЯЗОВИР „МИШКОВЕЦ” ВЕЧЕ Е ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Съгласно решение № 495 от 13.07.2018 година язовир „Мишковец“ попада в списъка с потенциално опасните язовири в Република България. Въз основа на това решение, от 28.11.2019 година започнаха неотложни ремонтно-възстановителни работи на язовира, които се извършват от „Държавна консолидационна компания“ с подизпълнител „Монтажи“ ЕАД, гр. София. С решение № 349 от Протокол №17 от 31.07.2020 година на Общински съвет – Берковица е взето решение за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на три броя язовири, находящи се на територията на община Берковица–язовир „Мишковец“, язовир „Широка поляна“, язовир Валога в с. Гаганица. След подписан  договор от 17.09.2020 година язовир „Мишковец” вече е официално държавна собственост.