Актуални Новини

ЯЗОВИР МИШКОВЕЦ Е ПОЧИСТЕН И OБЕЗОПАСЕН

20171006_135414Във връзка с очакваните валежи и наближаващия зимен сезон Община Берковица извършва превантивни дейности по поддръжката на язовир Мишковец, които включват: почистване на сухия откос, почистване на мокрия откос и почистване на стената. Нивото на язовира е понижено до мъртъв обем.  Община Берковица продължава да осъществява периодичен мониторинг на състоянието на язовира.