Актуални Новини, Новини

ЯСНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА “БУДИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕ” ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД 1 НОЕМВРИ

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА "БУДИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕ" ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД 1 НОЕМВРИ

По повод 1 ноември – Ден на будителите, МКБППМН в Община Берковица организира и проведе конкурс за постер, есе и училищен вестник на тема „Будители на бъдеще“. На 10.11.2021 година, комисия, определена със Заповед № РД-15-663 от 09.11.2021 г. на Кмета на Община Берковица и в състав: Председател: Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Членове: Горан Атанасов – учител по БЕЛ, Председател на комисията по Култура и образование към Общински съвет Берковица, Димитринка Йоцова – секретар на МКБППМН, Мая Сиракова – учител по БЕЛ, обществен възпитател – МКБППМН, Радослава Янева – учител по история, обществен възпитател – МКБППМН, Поля Димитрова – учител, обществен възпитател – МКБППМН , Юлия Евгениева – Гл. експерт ЗМГССРМП, разгледа и класира постъпилите творби от кандидатстващите участници в конкурса.
За участие до настоящето класиране са изпратени творби от 176 участници.
Критериите въз основа на които се извърши класирането на представените творби на участниците, са:
• Според възрастовата група – от 1 до 12 клас от община Берковица, разпределени в три възрастови групи.
• Според избрания модул:
›Изработване на постери със снимки, документи, рисунки по посочената тема – за ученици от 1 до 7 клас – 1. и 2. възрастова група
›Есе на тема „Будители на бъдеще“
›Създаване на проект за училищен вестник, съдържащ снимки, документи, рисунки, информация по посочената тема – за ученици от 5 до 12 клас
Според тематична обвързаност, пълнота на представянето, художествено оформление, творчески подход, дигитални умения, добра езикова култура.
Членовете на комисията извършиха следното класиране:

Първи модул: Изработване на постери със снимки, документи, рисунки по посочената тема
Първа възрастова група от 1 до 4 клас индивидуално участие
Първо място – Димана Янева, 3.а клас при III ОУ „Иван Вазов“ – гр. Берковица
Второ място – Поли Иванова, 4.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Димитрина Красимирова
Трето място – Анна-Хрисиана Григорова, 4.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Димитрина Красимирова

Първа възрастова група от 1 до 4 клас групово участие
Първо място – Учениците от 1.а клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Ива Атанасова

Второ място
Денислав Томов, 3 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица
Иван Миронов, 3 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица
Мартин Марианов, 3 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица
Рая Иванова, 3 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица
Теодора Димитрова, 3 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица

Трето място
Сияна Симова, 3.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Надя Тимчева
Аксиния Райкова, 3.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Надя Тимчева
Людмил Райков, 3.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Надя Тимчева
Виктория Доцова, 3.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Надя Тимчева
Цветомира Йорданова от 3.а клас при 2.ОУ “Христо Смирненски”, Берковица с ръководител г-жа Надя Тимчева

Втора възрастова група от 5 до 7 клас индивидуално участие
Първо място – Петя Илиева, 5.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Мадлена Истаткова
Второ място – Стилян Георгиев, 7 клас при ОУ “Георги С. Раковски”, с. Бързия, общ. Берковица, ръководител г-жа Николета Иванова
Трето място – Петя Миленова, 7 клас при ОУ “Георги С. Раковски”, с. Бързия, общ. Берковица, ръководител г-жа Николета Иванова
Трето място – Марица Каменова, 6.б клас при IV OУ ,,Г. С. Раковски“ – гр. Берковица

Втора възрастова група от 5 до 7 клас групово участие
Първо място – Учениците от 5-7 клас при ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с. Замфирово, общ. Берковица с ръководител г-жа Илияна Давидова

Второ място
Теодора Иванова, 6 клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Мария Соколова
Амалия Панчева, 6 клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Мария Соколова

Трето място
Тони Тодоров, 6.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Мадлена Истаткова, участие с постер
Денис Громиков, 6.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Мадлена Истаткова, участие с постер

Втори модул: Есе на тема „Будители на бъдеще“

Втора възрастова група от 5 до 7 клас
Първо място – Алекс Асенова, 5.а клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Даниела Атанасова
Второ място – Елена Янакиева, 7.а клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Йовка Данина
Трето място – Велизар Стоянов, 7.а клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Йовка Данина
Трето място – Гергана Кръстева, 6 клас при I ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Мария Соколова

Трета възрастова група от 8 до 12 клас
Първо място – Кристина Здравкова, 10.б клас при Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, ръководител г-жа Петя Генова
Второ място – Александра Коцова, 10.б при Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, ръководител г-жа Петя Генова
Трето място – Карла Асенова, 11 клас, ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана


Трети модул: Създаване на проект за училищен вестник, съдържащ снимки, документи, информация по посочената тема

Втора възрастова група от 5 до 7 клас индивидуално участие
Единствен участник – Яна Михова, 7.а клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Йовка Данина

Втора възрастова група от 5 до 7 клас групово участие
Първо място – Учениците от 6.б клас при III ОУ “Иван Вазов”- гр. Берковица с ръководител г-жа Костадинка Стефанова

Второ място
Валентин Христов, 7.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица, ръководител г-жа Поля Димитров
Антонио Каменов, 7.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Поля Димитрова
Владимир Митев, 7.а клас при II ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, ръководител г-жа Поля Димитрова

Трето място
Сиана Любенова, 6 клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Мария Соколова
Никола Кирков, 6 клас при I ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, ръководител г-жа Мария Соколова

Трета възрастова група от 8 до 12 клас
Единствен участник учениците на Ученическия съвет при Профилирана гимназия “Д-р Иван Панов”
Лилия Атанасова
Габриела Илиева
Габриела Митева
Теодора Луканова
Валери Желязкова
Карина Тодорова
Адриана Ангелова
Иванна Радославова
Анне Младенова
Вили Йонова
Гергана Цекова

За първи път тази година в конкурса взеха участие децата от ОУ “Св. Княз Борис I” – Бургас с ръководител г-жа Татяна Цвяткова, а това са:
Ивлен Радева, 5.г клас, участие с есе
Деница Пеева, 7.б клас, участие с есе
Филип Колев, 5.г клас, участие с постер
Наталия Ангелова, 5.а клас, участие с постер
Антония Данчева, 5.а клас, участие с постер
Анастасия Ганкова, 5.а клас, участие с постер
Деница Инджова, 5.г клас, участие с постер под формата на книга
Габриела Славчева, 7.г клас, гр. Бургас, участие с рисунка

Класираните участници на първо, второ и трето място получават награди грамоти и книги на български автори. Участниците в конкурс на тема „Будители на бъдеще“ получават грамоти и малки книжки като поощрителна награда за участие.
Награждаването на участниците ще бъде съобразено с училищния график на децата и епидемиологичната обстановка в страната
и ще бъде съобщено допълнително.

Община Берковица благодари на всички деца за участието. Пожелаваме им здраве, творческа енергия, все така креативни идеи и знания. Да продължават да творят, да създават и да вдъхновяват!