Обяви

ІV ОУ „Г.С.РАКОВСКИ” – БЕРКОВИЦА

1ІV ОУ „Г.С.Раковски” гр. Берковица

Ул. „Първи май” №38, тел: 0953/ 81 261

факс: 81 263, е-mail: iv_oy_berk@abv.bg

ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ПРИГОТВЯНЕ и ДОСТАВКА на ГОТОВА ХРАНА за ДЕЦА по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за НУЖДИТЕ на IV-то ОУ „Г.С.Раковски”, гр. Берковица” 

Профил на купувача : https://4ou-berkovitsa.org/