Актуални Новини

„ МБАЛ” ЕООД БЕРКОВИЦА

 

На заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 20 април 2012 г. бе приет Отчета за дейността на лечебното заведение за 2011 година. Местният парламент възложи на кмета на Община Берковица Димитранка Каменова да проведе разговор с ръководството на РЗОК – Монтана за повишаване на месечния лимит на болницата, необходим за нормалното и функциониране в размер на 85 000 лева.  Общинските съветници предложиха на градоначалника – асфалтовата настилка в двора на болницата да бъде отремонтирана. В тази връзка се взе и решение ръководството на МБАЛ Берковица да изготви анализ за разкриване на физиотерапевтична структура към нея. В момента лечебното заведение има сключен договор със НЗОК за работа по 36 клинични пътеки. В приложението на материала подробна информация за болницата и пътеките, по които работи.

„МБАЛ“ ЕООД гр. Берковица

 

Вашият коментар